Kết quả hình ảnh cho code

 All Code
______________________________________
1. Code tag all friend : http://pastebin.com/raw.php?i=UiS5mXxM
2. Code inbox : http://pastebin.com/raw.php?i=MYUB4Zw6
3. Code post wall : http://pastebin.com/R3CDPd5D
4. Code xác nhận bạn bè : http://pastebin.com/raw.php?i=BtCKhA6f
5. Code gợi ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=6VUu5DRK
6. Code làm tên facebook 1 chữ: http://pastebin.com/raw.php?i=eYhSrYAT
7. Code mời like fanpage : http://pastebin.com/raw.php?i=6Uc8d32p
8. Code thêm mem vô groups :http://pastebin.com/raw.php?i=scbUgnV6
9. xem ID của mình : http://pastebin.com/raw.php?i=wrvwjPHZ
10. Code tag : http://pastebin.com/raw.php?i=2bAaxsxE
11. Code unfriend : http://pastebin.com/raw.php?i=jaY5rcxY
12. Code thoát all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=d2AS2C1Q
13. Code thêm all friends vào groups : http://pastebin.com/raw.php?i=4gL5UcAY
(Lưu ý : có thể bị chặn tính năng thêm bạn vào nhóm )
14. Code post wall : http://pastebin.com/raw.php?i=TjS4wp2u
15. Code ib all friends : http://pastebin.com/raw.php?i=HJKXQbMx
16. Code tê liệt wall : http://pastebin.com/raw.php?i=CUhjL0tr
17. Code giật lác nát fb : http://pastebin.com/raw.php?i=4Uzzzk6a
18. Code dọa ma : http://pastebin.com/raw.php?i=k6PDVpaG
19. Code giao diện sạch : http://pastebin.com/raw.php?i=mPgK9zbK
20. Code post all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=69yww1sk
21. Code mời like page : http://pastebin.com/raw.php?i=4mDmSNw8
22. Code Bỏ Qua Yêu Cầu Kết Bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=3RPRdyy8
23. Code Hại Não : http://pastebin.com/raw.php?i=gzwsLLDQ
24. Code đồng ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=Tq1qtx8V
25. Code chặn acc fb : http://pastebin.com/raw.php?i=fgxLmutM
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé