Nhà thiết kế: Emil Karl Bertell
Nhà phát hành: Fenotype
Năm phát hành: 2014
Việt hóa: STYLEno.1 Fonts
Kiểu: Regular, Bold + 3 symbol fonts (Ornaments, Patterns, Pictograms)- - 2 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (2)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé