REPORT FACEBOOK ACCOUNT 2016 By Phan Gia Lâm
Bước 1: Chuẩn bị 2 mail sạch và Fake 2 CMND phôi khác nhau ,info như victim, k có info fake đại, nhưng phải fake sao cho gần giống nhất, Vào Link này: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948 Chọn theo thứ tự : 3 , 2 , 1 Bước 2: Điền Full thông tin vào From P/s : Nếu không có mail victim thì vài trang này: http://findmyfbid.com/ Rồi dán link victim vô để nó get ID, phần mail victim mình điền id đó vào và thêm @facebook.com ( ví dụ 100008339110268@facebook.com ) Phần mô tả dán thần chú này vào : "This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook" Bước 3: Hóng rep mail, Form: "Which of the following best describes your situation?: Someone created an account pretending to be me or a friend Do you have a Facebook account?: no Is this account impersonating you?: Yes, I am the person being impersonated Your full name: Tên bạn ( Trùng tên victim ) Your contact email address: mail của bạn Full name on the impostor profile: Tên victim Email address listed on the impostor profile (if available): Email của nạn nhân Link (URL) to the impostor profile: Link Victim Additional info: This is a impersonate my account, please facebook consider and close this account, thanking the team Facebook."" Làm lại 1 lần nữa các bước như trên với mail 2 ------------------------------------------------------------ DÙNG 4 CLONE LÀM : - Chuyển ngôn ngữ cả 4 clone thành English ( US ) . Không cần fake IP :v - Vào tường nhà victim . *Clone 1 : Report => Report this account => This timeline is pretending to be me or someone I know => Me => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :))) *Clone 2 : Report => This is a fake account => Gamer => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :))) *Clone 3 : Report => This profile represents a business or organization => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :))) *Clone 4 : Report => This timeline is using a fake name => Submitted to Facebook for Review => Done . Report => This timeline is full of inappropriate content => Sexually Suggestive => Submitted to Facebook for Review => Done. Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :))) --------------------------------------------------------------------------------------------- DÙNG 4 CLONE LÀM : Fake IP US (nhắm ac đó đã từng mở rip chưa, nếu từng mở thì k cần làm, acc ,nào chưa mở rip cho ăn là die ngay) - Ra cho nó ăn thêm web 14t . 4 Clone để nguyên ngôn ngữ US và ghi thông tin đầy đủ vào : (làm ở cả 2 link tỉ lệ die cao hơn) - Link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 - Link 14t : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 *Dòng 1 : Link URL victim *Dòng 2 : Tên victim ( coppy trên công cụ tìm kiếm ) *Dòng 3 : 11 yeah ( tuổi ) *Dòng 4 : I am the father , I confirmed the account holder is not sufficient to control Facebook.- This account is to use fake names , nudity and pornography , forgery someone do.- accounts are spam creation of multiple accounts cause harassment , I think the Facebook please delete this account according to community standards . => Gửi ------------------------------------------------------------------- Xong quay lại tường nhà victim . Dùng cả 4 clone làm :) : Recover or close this account => Close this account => Chọn mặt thứ 1 ( Mặt buồn ấy ) ghi vào '' Đây là tài khoản giả mạo . '' Yêu cầu coppy đúng :)))
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé