Địa chỉ email của bạn: điền mail mình vô

Full name of the person you'd like to report: điền tên tài khgoaen cần RIP ( full name trên info)
tên tài khgoaen cần RIP ( full name trên info)
Web address (URL) of the Timeline you'd like to report ( copy URL victim bỏ vô )
State, province or country in which this person was convicted việt nam )
Do you have documentation?
Please note that we require documentation verifying this user as a convicted sex offender
(ex: a listing in a national sex offender registry, a court document, or an online news article).
( yes)
What is the type of documentation you'd like to submit?
Link to the national or state sex offender registry
Link to a court document or court records
Link to a news article
Link to a third party website that hosts publicly available information (ex: arrest or charge details)
( chọn Link to a news article )
Web address (URL) verifying the user's status as a convicted sex offender
( kiếm đại 1 bài báo nào trên pháp luật hay zing.... về hiếp dâm...)
Additional relevant information
Ex: Is this person using a fake name?
( viết : Is this person using a fake name )
- - 0 bình luận
CHUYÊN MỤC

BÌNH LUẬN (0)

Một số lưu ý khi bình luận

Mọi bình luận sai nội quy sẽ bị xóa mà không cần báo trước (xem nội quy)

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé